HR ZEWNĘTRZNY, EMPLOYER BRANDING, HEADHUNTING - SPRAWDŹ >>

Czy wiesz jakie są mocne i słabe strony w zespole?

Home - Aktualności - Czy wiesz jakie są mocne i słabe strony w zespole?

mocne strony zespołu

Czy wiesz jakie są mocne i słabe strony w zespole?

30 marca, 2020

Wiedza na temat mocnych i słabych stron Twojego zespołu oczywiście przekłada się na konkretne rezultaty. Jednak jak ją wykorzystać?

Według badań Gallupa ludzie, którzy pracując w zespole używają swoich mocnych stron są o prawie prawie 8% produktywniejsi i 5 razy bardziej zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków. Przekłada się to na wydajność całego zespołu.

Według tych samych badań przełożony, który zwraca uwagę na mocne strony oraz pomaga w rozwoju tych słabszych u poszczególnych pracowników przyczynia się do wzrostu ich zaangażowania.
Aby w pełni wykorzystywać mocne strony zespołu ważne jest by każdy z uczestników organizacji doskonale je znał, a przełożony w kontaktach bezpośrednich, przydzielając odpowiedzialności skupiał się na nich.

Jak dowiedzieć się o mocnych i słabych stronach zespołu?

Przydatne może okazać stworzenie mapy silnych stron w zespole. Dowiedzieć się możemy, że mocną strona każdego z uczestników zespołu jest inna silna strona, np. aktywowanie zaangażowania, osiąganie celów, rozwaga, umiejętności organizacyjne.

Kolejnym przydatnym narzędziem będzie dokładna analiza SWOT. Badanie mocnych i słabych stron zespołu/ludzi, a także szans i zagrożeń. Narzędzie jest wykorzystywane na wiele sposobów- do analizy całej organizacji, do analizy zespołu, ale też poszczególnych osób w zespole. Na przeprowadzenie takiej analizy warto dać sobie co najmniej 4 tygodnie na obserwację ludzi i ich pracy. Wiele można wywnioskować podczas obserwacji codziennych sytuacji i pojawiających się problemów. Po tym czasie będziesz w stanie dokładnie ocenić mocne i słabe strony zespołu jak i poszczególnych pracowników.

Przy okazji przeprowadzania analizy SWOT warto zadać sobie pytania:

Mocne strony: Jakie działania były podejmowane w przeszłości przez zespół? Co było przyczynami osiągania sukcesów? Czym zespół się może pochwalić? Jakimi projektami? Co potrafi Twój zespół zrobić lepiej od innych zespołów?
Słabe strony: Czego brakuje zespołowi? Co było przyczynami braku osiągania sukcesów w przeszłości? Co należy zmienić w pierwszej kolejności? W czym gorszy jest Twój zespół od innych zespołów?
Szanse: Jakie zmiany w otoczeniu mogą mieć pozytywny wpływ na zespół? (Może to być na przykład wprowadzenie programu stażowego lub zmiana siedziby firmy)
Zagrożenia: Które zmiany niosą za sobą największe ryzyko? (Takimi zmianami mogą być na przykład restrukturyzacja firmy lub fuzja)

Przykłady mocnych stron:
• Skuteczność domykania sprzedaży,
• Znajomość rynku europejskiego/międzynarodowego,
• Skuteczność zarządzania sobą w czasie,
• Kreatywność,
• Pracowitość,
• Upór w dążeniu do celu,
• Elastyczność,
• Chęć pogłębiania swojej wiedzy.

Przykłady słabych stron:
• Brak znajomości języków,
• Niecierpliwość,
• Obawa przed wystąpieniami publicznymi,
• Zbytni perfekcjonizm,
• Brak punktualności,
• Lenistwo,
• Niskie zaangażowanie,
• Nieumiejętność pracy pod presją czasu.

Przykłady szans:
• Rozwój centralnej części Europy,
• Dobra wypracowana renoma firmy,
• Duży popyt na produkty ze względu na dopasowanie do trendów,
• Wiele dostępnych ekspertów na rynku pracy,
• Wysoko rozwinięte umiejętności współpracy między pracownikami firmy.

Przykłady zagrożeń:
• Niestabilność rynku europejskiego,
• Intensyfikacja działań konkurencji,
• Filia firmy w nieodpowiednim ekonomicznie miejscu,
• Podwyżka cen energii elektrycznej,
• Podwyżka cen usług transportowych.

Do przedstawienia wyników i przeanalizowania zebranych informacji posłużyć może sparafrazowana matryca Eisenhowera, wyglądająca następująco:

 Mocne stronySłabe strony
SzanseStrategia: rozbudujStrategia: nadrób zaległości
ZagrożeniaStrategia: zabezpieczStrategia: unikaj

Efektem przeprowadzenia badań wewnątrz organizacji jest raport dostarczający wiedzy na temat zespołów i osób w zespole. Dzięki niemu możliwe jest zaprojektowanie dopasowanych działań, które wzmocnią zespół, zwiększą zaangażowanie, efektywność i wydajność ludzi w zespole.

A czy Ty przeprowadziłeś analizę swojego zespołu i poszczególnych uczestników organizacji? Z jakich metod i narzędzi zdecydowałeś się skorzystać? Czy wyniki analizy Cię zaskoczyły?

Business Development Partner

Co możemy Ci zaoferować?

Usługi dla firm chcących się rozwijać: