HR ZEWNĘTRZNY, EMPLOYER BRANDING, HEADHUNTING - SPRAWDŹ >>

Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz ochrony danych osobowych

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Business Development Partner Dorota Lebek-Domogała, ul. Henryka Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452298018 (dalej “Get Success”).

 

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług pośrednictwa w procesie poszukiwania pracy  m. in. w komunikacji związanej z oferowanymi usługami, zawierania i wykonywania umów doradztwa w procesie rekrutacji, przeprowadzania procesu rekrutacji eksperta, zapisania danych w bazie danych portalu, umówienia spotkania danego użytkownika z wybranym ekspertem, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, maila, czy telefonu, a także przesyłania informacji marketingowych.
Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, oraz w celach komunikacyjnych jest Państwa zgoda, która zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO stanowi samodzielną podstawę przetwarzania danych.


Jednocześnie, informujemy, że prowadzimy szereg rekrutacji na stanowiska podobne do tego, na które Państwo składają swoje aplikacje. Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału także w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowiska, możecie Państwo zadecydować, aby w celu usprawnienia naszych usług pośrednictwa, zachować Państwa dane w naszej bazie danych celem ich przetwarzania w ramach przyszłych rekrutacji. W tym celu konieczne jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umów doradztwa w procesie rekrutacji zawieranych z przedsiębiorcami poszukującymi kandydatów do współpracy oraz w ramach komunikacji nawiązanej przed zawarciem takiej umowy jest art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO. W tym zakresie Państwa zgoda na przetwarzanie danych nie jest wymagana.


Każdorazowo podstawą przetwarzania danych osobowych w celach komunikacyjnych, kiedy komunikacja odbywa się poza czynnościami związanymi z zawieraniem i wykonaniem umów doradztwa w procesie rekrutacji oraz poza procesem rekrutacyjnym jest zgoda, która zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO stanowi samodzielną podstawę przetwarzania danych.


Może się zdarzyć, że w danych okolicznościach przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie uzasadnione koniecznością ochroną Państwa interesów, albo wiązać się będzie z wypełnieniem przez administratora danych obowiązku prawnego, wówczas przetwarzanie danych w w/w celach nie będzie wymagało Państwa zgody, lecz odbywać się będzie odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c), albo art. 6 ust. 1 pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.


Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, niemniej podanie tych danych jest niezbędne, jeżeli zamierzają Państwo uczestniczyć w procesie rekrutacji, czy też nawiązać z nami współpracę
w zakresie doradztwa w procesie rekrutacji.


Przetwarzając dane osobowe, dokładamy starań, aby były one prawidłowo zabezpieczone i by nieuprawnione osoby nie miały do nich dostępu.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów (wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących i niezbędny dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane i zarchiwizowane – “W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?”), przede wszystkim do czasu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego, jak również do zakończenia świadczenia usług i czynności związanych z realizacją umów doradztwa w procesie rekrutacji albo do momentu wycofania Państwa zgody, co w szczególności dotyczy przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji i w celach komunikacji, bądź do czasu wniesienia sprzeciwu.


Państwa dane będą także przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Państwa dane osobowe będą zatem przechowywane przez okres minimum 30 dni, a maksymalnie 6 lat.


Aby usunąć Państwa dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody i zaprzestać ich przetwarzania przez Get Success, prosimy o wycofanie zgody na ich przetwarzanie.
Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”.

 

Które dane należy nam podać?

W przypadku:

Prosimy o dodanie w CV poniższej klauzuli na potrzeby bieżącej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji – w razie takiego życzenia: 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Business Development Partner Dorota Lebek-Domogała dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na poczet przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).” 

W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz w systemach analitycznych (w tym z Google Analytics).
W przypadku komunikacji mailowej lub telefonicznej – nie wymagamy odgórnie żadnych danych. Wiadomo, że po otrzymaniu wiadomości mailowej, będziemy posiadać Państwa adres mailowy, a w przypadku połączenia telefonicznego – Państwa numer telefonu. Dodatkowymi danymi będą dane dobrowolnie podane, przykładowo treść zapytania, imię i/lub nazwisko itd.

Kierując do nas wiadomość bezpośrednio na adres poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie w treści maila krótkiego oświadczenia, iż wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych wraz z e-mailem w celach kontaktowych.

 

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Get Success, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
Państwa dane przekazujemy zatem:
1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

Zawsze odbywa się to na podstawie odpowiedniej umowy, a podmioty, którym powierzamy Państwa dane, chronią je w prawidłowy sposób.

2. innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

 

Automatyczne podejmowanie decyzji:

Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności profilowania.

 

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez Get Success Państwa danych, przysługuje Państwu szereg uprawnień:

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednocześnie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych, narusza Państwa prawa, prosimy poinformować nas o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

Klauzula informacyjna - proces rekrutacji: 

Prawo do rezygnacji:

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

 

Jak można się z nami skontaktować?

Zawsze mogą Państwo napisać na adres: Business Development Partner Dorota Lebek-Domogała, ul. Henryka Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452298018 lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail biuro@getsuccess.pl lub zadzwonić pod numer +48 505 113 921.

Business Development Partner

Co możemy Ci zaoferować?

Usługi dla firm chcących się rozwijać:

  • Rekrutacja specjalistów i managerów – uzasadniona biznesowo
  • Nieszablonowe podejście do potrzeb HR-owych przedsiębiorstwa
  • Zewnętrzny HR dla przedsiębiorstwa